در این مطلب قصد دارم برای شما پروژه ی قفل دیجیتال به وسیله AVR را برای دانلود قرار دهم ، این پروژه قابلیت کنترل ۴ رله را نیز دارد و همچنین می توان آن را از طریق تلفن نیز کنترل نمود.

از قابلیت های این قفل دیجیتال می توان به این موارد اشاره کرد:

قابلیت قرار دادن رمز تا ۱۰ رقم

امکان تعریف ۴ رمز عبور (۱ رمز اصلی و ۳ رمز دیگر)

امکان کنترل ۴ رله

امکان تغییر هوشمند خودکار با توجه به فرمول داده شده به نرم افزار

و …


پروژه قفل دیجیتال به وسیله AVR و کنترل آن از طریق تلفن

Tags: