در این پست قصد دارم برای شما پروژه راه اندازی دات ماتریس با AVR رو قرار بدهم که قابلیت اسکرولینگ (حرکت) متن را هم دارد.

این پروژه با زبان ویژوال بیسیک و به وسیله بسکام نوشته شده است.

سورس کد بسکام و همچنین نرم افزار تبدیل کاراکتر به کد دات ماتریس هم همراه آن موجود است.

پروژه راه اندازی دات ماتریس ۸×۸ به وسیله AVR