در این پست پروژه نمایش ساعت بر روی تابلو روان با فونت فارسی را برای دانلود قرار داده ام ، این پروژه به زبان C و به وسیله کد ویژن نوشته شده است.

فایل های موحود در پروژه نمایش ساعت بر روی تابلو روان با فونت فارسی :

۱- فایل کدویژن

۲- فایل شبیه سازی پرتئوس


پروژه نمایش ساعت بر روی تابلو روان با فونت فارسی